Mediace je rychlé, dostupné
a citlivé řešení Vašeho sporu

Ing. Jana Martenková
Rodinné spory
Pracovní spory
Obchodní spory
Sousedské spory
Občanské spory

Mediace - výhodná alternativa k soudnímu řízení

Mediace představuje ekonomicky i časově efektivní a konstruktivní metodu mimosoudního řešení sporů pomocí neutrální kvalifikované třetí osoby – mediátora. Jedná se o způsob, jak vyřešit nepříjemnou situaci, aniž bychom se museli dostavit se k soudu. Mediace se hodí zejména tam, kde stranám záleží na tom, aby své vztahy urovnaly a poté spolu mohly pokračovat ve vzájemné spolupráci či soužití. Je založen na principu dobrovolnosti, snaha a vůle stran dohodnout se je tedy zásadní podmínkou úspěšnosti.

Více o mediaci »

Výhody mediace

Rychlost

Řešení konfliktu prostřednictvím mediace je výrazně rychlejší než soud – průměrná délka soudního řízení dosahuje téměř dvou let, mediační dohody lze dosáhnout v horizontu dnů výjimečně týdnů.

Cena

Cena je řádově nižší než u soudního sporu. Je třeba méně hodin práce mediátora, neplatíte také dva advokáty a žádné soudní poplatky. Strany se o odměnu mediátora navíc dělí rovným dílem.

Zachování dobrých vztahů

Mediace hledá řešení situace s ohledem na zachování dobrých vztahů do budoucna, vztahy po dosažení mediační dohody nejsou narušené, mnohdy dochází i k jejich zlepšení.

Spolupráce místo soupeření

Mediace mění soupeření na spolupráci. Mediace zohledňuje zájmy, potřeby a priority účastníků, hledá řešení vzniklé situace, nehledá viníka.

Důvěrnost

Mediace je proces důvěrný, respektuje soukromí stran a zajišťuje absenci nátlaků.

Dobrovolnost

Mediace je proces dobrovolný, zahajuje se pouze se souhlasem všech stran, strany mohou mediaci kdykoliv přerušit či ukončit.

Kontrola

Strany mají kontrolu nad mediačním procesem a jeho výsledkem – strany uzavírají dohodu ze své vlastní vůle a s řešením, na kterém se spolu dobrovolně. Oproti tomu soud rozhoduje autoritativně a strany nemohou výsledek ovlivnit.

Vaše mediátorka

Ing. Jana Martenková

Ing. Jana Martenková

zapsaná mediátorka

Celý svůj profesní život zasvětila komunikaci s lidmi a vyjednávání obchodních podmínek kontraktů se zahraničními i tuzemskými obchodními partnery.

Ke zdokonalení svých mediačních dovedností absolvovala přes 100 hodin mediační akademie a desítky hodin praktik u renomovaných mediátorů a školitelů ČR. Své úsilí završila složením státní zkoušky na zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR.

Více o Janě Martenkové »

Názory mých klientů

Wskdj pdrtkzh msrtjps sprtj gsnt§soirj sgnkst s sprjtz jhrstzpojsú s sm lsm slúk lkúk súkps js bsjkbsiutř sawpúašč ny,sr zz

Petr Vzorový

Náměstek v KOMWAG, a.s.

Jana is an excellent person accommodating an extensive experience along with other professional qualities.

Gerald De Ath

CEO at InterServe, k.s.

Vzorová reference k mediaci, vyjadřujeme vděk a doporučujeme. Text by měl být cca takhle dlouhý.

Jakub Němec

Front End Developer @ [binary]