Ing. Jana Martenková

Jana Martenková vystudovala přírodovědné gymnázium v Českých Budějovicích a absolvovala Obchodní fakultu VŠE v Praze, studijní obor Ekonomika služeb a cestovního ruchu.

Po absolvování VŠE pracovala jako průvodce cestovních kanceláří a brzy se stala společníkem jedné z nich. Od roku 1996 působí jako manažer v oboru stavebnictví ve firmách s mezinárodní účastí, kde se podílí na obchodním a organizačním řízení společností realizujících projekty pro zahraniční investory o objemu desítek i stovek milionu korun (Prague Gate Chodov, Lego Production , haly Stazap, Corinthia Towers Hotel, C&A Václavské náměstí, Metropole Zličín, Šumavský Dvůr a další). V minulosti se také věnovala krizovému managementu společností před úpadkem a kromě jiného je i majoritním společníkem firem realizujících vlastní developerské projekty.

Jana Martenková zasvětila celý svůj profesní život komunikaci s lidmi a vyjednávání obchodních podmínek kontraktů se zahraničními i tuzemskými obchodními partnery.

Právě mnohaletá praxe a úspěch při těchto vyjednáváních ji přivedl na myšlenku pokusit se uplatnit své schopnosti a zkušenosti i mimo obchodní sféru. Poté, co se jí úspěšně podařilo dovést k dohodě strany v konfliktu i mimo svůj obor (rodinné spory, sousedské spory), objevila kouzlo mediace a rozhodla se rozšířit své profesní portfolio o tuto mezioborovou profesi.

Ke zdokonalení správných mediačních dovedností absolvovala přes 100 hodin mediační akademie a desítky hodin praktik u renomovaných mediátorů a školitelů ČR. Účastnila se i mnoha školení zaměřených na zvláštní mediační dovednosti při řešení konfliktů.

Své úsilí završila složením státní zkoušky na zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR.

Podařilo se jí tedy splnit si svůj sen a stala se zapsanou mediátorkou, která je oprávněna poskytovat služby zapsaného mediátora u všech typů sporů – obchodních, sousedských, spotřebitelských, rodinných atd.